måndag 11 juni 2012

Dagens boktips: Radikalt lärjungaskap av Stuart Murray

Nu är den äntligen här. Boken som jag har väntat på. För två år sedan kom den på engelska med titeln The Naked Anabaptist (presenteras här och här) och nu kommer den alltså på svenska med den spännande titeln Radikalt lärjungaskap - med inspiration från anabaptismen. Boken är skriven av Stuart Murray och jag har skrivit förordet i den svenska utgåvan. 


Engelsmannen Stuart Murray är en av mina favoritförfattare. Hans böcker om församlingsplantering, lärjungaskap, mission, kyrkan efter kristendomstiden och anabaptismen är riktiga guldklimpar. En presentation av Stuart och hans böcker finns här. Han är en av grundarna för The Anabaptist Network i Storbritannien och Irland och ledare för missionsorganisationen Urban Expression.

The Naked Anabaptist - The Bare Essentials of a Radical Faith kom ut för två år sedan (april 2010) och är en av Stuart Murrays senaste böcker. Boken handlar om vad som är kärnan i att följa Jesus i vår tid utifrån ett 
bibliskt och anabaptistiskt perspektiv. Vad betyder det att följa Jesus och vad innebär ett radikalt lärjungaskap i vår tid? Författaren anknyter till det starka intresse som mött anabaptismen under de senaste tjugo åren i den engelskspråkiga världen och frågar sig om inte anabaptismen har ett unikt bidrag att ge till kyrkan på 2000-talet och kommer fram till att så är fallet. Anabaptisterna visar vägen till ett radikalt lärjungaskap. 

Efter ett kort introduktionskapitel som är nyskrivet för den svenska utgåvan kommer vi rakt in i bokens huvudbudskap.  I fyra fullmatade kapitel tecknar Stuart Murray bilden av ett radikalt lärjungaskap. Han utgår från de sju kärnvärderingar som antagits av The Anabaptist Network (och även det skandinaviska Nätverket Anabaptist) och använder dem som en utgångspunkt för att förklara och beskriva vad ett radikalt lärjungaskap betyder i vår tid och hur kyrkan ska fungera i efterkristendomstiden. Ämnen som avhandlas är bland annat:


  • Att både tillbe och följa Jesus.
  • Att ha Jesus som centrum i förståelsen av Bibeln, lärjungaskapet och tron.
  • Vad det betyder att vi lever i efterkristendomstiden och hur det påverkar kyrkans sätt att fungera och missionera.
  • Församlingen som en gemenskap för mission och lärjungaskap.
  • Ekonomiskt delande, rättvisa och ansvar för skapelsen.
  • Fredsarbete, ickevåld och kreativ konflikthantering på alla plan. 

Den här delen av boken är mycket inspirerande och utmanande. Här finns många lärdomar för oss kristna i Sverige idag. Detta är en viktig bok och jag är glad att den kommer ut på svenska.

I bokens två avslutande kapitel berättar Stuart Murray dels om den historiska anabaptismen på 1500-talet och dels om anabaptismen idag. Kort och kärnfullt får läsaren möta de viktigaste personerna och lära känna anabaptismens olika grenar såsom de gestaltade sig i 1500-talets Europa. Författaren är en expert på området och han ger en mycket bra introduktion till ämnet. Sen går han alltså vidare med att beskriva anabaptismen idag och dess olika grenar. Han beskriver både de svaga och de starka sidorna hos anabaptismen med en mycket stor uppriktighet. Han ger inte sken av att anabaptismen är okomplicerad eller utan problem. Men han är ändå övertygad om att anabaptismen har något mycket viktigt att bidra med till kyrkan i vår tid. Det är jag säker på att han har rätt i.

Radikalt lärjungaskap ges ut av förlaget Evangelie och kan beställas på förlagets hemsida. Snart finns den också hos kristna bokhandlare och på sommarens konferenser. Jag hoppas att du vill köpa den, läsa den och sprida den vidare! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar